Privacy

Privacy www.evelasheskampen.com dienst

1. Algemene informat
ieDit privacybeleid bevat de beginselen van verwerking en bescherming van persoonsgegevens die door gebruikers worden verstrekt in verband met hun gebruik van Evelashes-diensten via de Service.

2. Beheerder de eigenaar van Evelashes. Hoofdkwartier het bedrijf is gevestigd in Kampen.

KVK No. №. BTV 786558970B01

3. In het belang van de veiligheid van de aan ons toevertrouwde gegevens hebben we interne procedures en aanbevelingen ontwikkeld om te voorkomen dat de gegevens worden gedeeld met onbevoegde personen. We controleren hun prestaties en controleren voortdurend of z voldoen aan de relevante wet- de Wet bescherming persoonsgegevens, de wet op het verlenen van elektronische diensten, evenals allerlei uitvoeringshandelingen en gemeenschapsrecht.

4. Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de toestemming van de Gebruiker en in gevallen waarin de wet de verantwoordelijke machtigt persoonsgegevens te verwerken op base van wettelijke bepalingen of voor de uitvoering die tussen partijen bij de overeenkomst.

5. De Dienst implementeert de functies van het verkrijgen van informatie over gebruikers en hun gedrag als volgt:a) d
oor middel van vrijwillig ingevoerd in de formulieren informationb
) door middel van het verzamelen van cookie[patrz polityka plików “cookies”]s.

6. De service verzamelt informatie die vrijwillig door de gebruiker wordt verstrekt.

7. de in het formulier verstrekte gegevens worden verwerkt met het oog op de functie van een bepaald formulier, bijvoorbeeld. om het process van de behandeling van de informatiecontact uit te voeren

8. Persoonsgegevens die op de website achterblijven, worden niet verkocht of ter beschikking gesteld van derden, overeenkomstig de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

9. De gegevens in het formulier zijn onderworpen aan toegang tot de natuurlijke persoon die deze daar heeft geplaatst. Die persoon heeft ook het recht om te wijzigen en te stoppen met de verwerking van zijn of haar gegevens op elk gewenst moment.

10. Wij behouden ons het recht voor om het privacybeleid van de website te wijzigen, dat kan worden beïnvloed door de ontwikkeling van internettechnologie, mogelijke wijzigingen in de wet inzake de bescherming van persoonsgegevens en de ontwikkeling van onze website. Wij worden op een zichtbare en begrijpelijke manners op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen.

11. Links naar andere websites kunnen op de website worden weergegeven. Dergelijke websites werken onafhankelijk van de Service en worden op geen enkele wijze gecontroleerd door Evelashes. Deze sites hebben mogelijk hun eigen privacybeleid en algemene voorwaarden die we aanbevelen te lezen.

Als u niet zeker weet wat een van de bepalingen van dit privacybeleid beschikbaar is – she gegevens zijn te vinden op het tabblad CONTACT.